Milon

 ”Du tränar alltid rätt! Du behöver inte längre ställa in maskinerna!
Du behöver inte längre köa! Du tränar 40% effektivare!”

 


13446317_1736125769969408_32015510_o

ENKELT – eftersom Milon-maskinerna ställer in sig själva (minnesfunktion). Vid första introduktionen sparas dina personliga träningsparametrar på ett chipkort och vid nästa besök sker inställningarna automatiskt. Du som kund behöver alltså inte längre utföra några inställningar utan kan koncentrera dig helt på din träning.

SÄKERT – eftersom all träningshistorik och alla individuella inställningar är lagrade på chipkortet. Maskinernas användare kan endast göra ändringar om detta har godkänts av instruktör eller sjukgymnast. Därmed undviks vanliga fel som t.ex. fel inställning av motstånd eller hävarmsinställningar. Med hjälp av ett utvärderingsprogram kan instruktören motivera dig till hårdare träning, om du så vill.

EFFEKTIVT – eftersom Milon-maskinerna är försedda med elektroniskt motstånd istället för vikter. Detta medför att olika motstånd kan ställas in för excentrisk och koncentrisk rörelse. Träningseffektiviteten ökar därmed med 40 procent. Instruktörens arbete blir också mer effektivt eftersom ständig korrigering inte längre behövs.

 

Milonizer

Milonizern är en scanner som läser av kroppen. Man kan med hjälp av scannern göra rörlighetstest och funktionstest. Detta gör man med hjälp av personal.

Alla tester sparas på Milonkortet för att sedan kunna följas upp genom nya tester.

Vid uppföljningen görs en ny milonizer-scanning och tillsammans med träningsdata från Milonträningen får du en mycket tydlig bild av hur din styrka, reaktionsförmåga, balans och rörlighet har utvecklats över tid.